Condicions Generals

Condicions de compra
 
Els preus que apareixen són sense IVA
En les compres a crèdit es cobrarà l'aportacion a l'Capital Social que estableixen els Estatuts de la Cooperativa.
lliuraments:
El cost mínim d'un enviament per paquets petits, per exemple càmeres, cables, MP3 i petita paqueteria en general, serà de 10 € en concepte d'assegurança i enviament.
Per a enviaments de mida mitjana, monitors, impressores A4, etc el cost serà de 15 €.
Per enviaments que pel seu volum, pes o valor, quedin fora dels exemples anteriors o bé estiguin subjectes a condicions especials de lliurament ens posarem en contacte.
facturació
La facturació de totes les compres realitzades a crèdit durant el mes vigent es realitzarà el primer dia hàbil del mes següent. Qualsevol canvi en les dades personalesdes haurà de ser comunicat amb antelació a el telèfon d'atenció a l'soci, 93 317 04 67.
cobrament
El cobrament de les factures es realitzarà mitjançant domiciliació bancària o pagament a l'comptat.
Reclamacions i devolucions
Per a qualsevol devolució de l'producte és necessari:
Dirigir-se a qualsevol punt de venda de la Cooperativa.
Facilitar les dades següents:
Nom i número de soci / client
Nombre de l'albarà de lliurament o de la factura a l'comptat
Data de l'albarà
Referència del producte
Núm. D'unitats a retornar
Tornar el producte.
Només s'acceptarà la devolució quan el producte retornat mantingui les condicions inicials d'embalatge i no estigui caducat.
Les devolucions hauran de realitzar-se durant els 30 dies següents a la data de l'albarà.
Quan la devolució no sigui imputable a un problema de servei per part de la Cooperativa, el cost de la recollida del producte a retornar, anirà a càrrec de l'soci / client com enviament normal.
garantia
Els productes amb garantia s'ajustaran a les disposicions ofertes pels fabricants així com a les normatives vigents.