Aviso Legal / Privacidad

Avís legal
Dades Cooperativa
La Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell està inscrita en el Full Núm. BN 1504 de Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.
CIF
F-08493611
domicili Social
Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
Protecció de dades personals
Aquestes dades de caràcter personal s'incorporaran a un fitxer automatitzat de la Cooperativa, degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de desenvolupar l'activitat cooperativitzada, incloent l'enviament d'informació sobre ofertes i serveis d'interès per al soci. Les dades seran tractades de forma confidencial, observant les mesures de seguretat tècniques ii organitzatives exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normes aplicables. En qualsevol moment el soci pot exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit dirigit a les oficines de la Cooperativa de l'C / Boters, 8 entresòl 1a, de Barcelona o per mail a: atencioalsoci@jordicapell.com